Etikettallmänt
Läst 4205 ggr
Lars-Olof
2012-02-19, 11:33

Annalisa Ericson Sällskapet upphör

En mindre rolig nyhet har nått oss. Ordförande Christer Gustafsson meddelar att sällskapet upphör med omedelbar verkan. Personligen hoppas jag att vi snart åter får se Christers och sällskapets närvaro i cineastiska sammanhang. Brevet från Christer Gustafsson presenteras i sin helhet nedan.

Annalisa Ericson Sällskapet (AES) grundades officiellt den 14 september 2009 med tillstånd Annalisas son Claes von Segebaden. Sällskapet fick en bra start med nyfikna frågor och en frekvent tillströmning av medlemsansökningar. Sällskapet utvecklades i positiv riktning längs vägen framåt och med den absoluta höjdpunkten i samband med Annalisa Ericson konventet som genomfördes hösten 2010. Sällskapet tillkom på undertecknads initiativ och drevs till en början helt på egen hand av mig. Med tiden kom min dåvarande hustru att involvera sig allt mer i verksamheten.   

I slutet av 2010 upphörde plötsligt all verksamhet och många funderade över vad det var som egentligen hände. Jag drabbades plötsligt av en personlig kris till följd av en mycket uppslitande skilsmässa. Efter skilsmässan upplevde jag sällskapet som extremt känslomässigt förknippat med min tidigare hustru varför jag helt enkelt inte orka fortsätta på egen hand. Därför valde jag att göra ett uppehåll i verksamheten under 2011. Enda undantaget skedde under Mattias Enns fina minneskonsert i Högalidsförsamlingssal i juni.

Efter denna minneskonsert valde jag att återigen placera verksamheten i viloläge trots att jag via AES hemsida gav ett löfte om att verksamheten skulle återupptas. Jag vill be om ursäkt för detta löfte som jag sedan inte mäktade med att leva upp till. Situationen under större delen av 2011 har varit sådan att jag har behövt tid för att riktigt känna efter huruvida jag orkar fortsätta engagemanget på egen hand utan min tidigare hustru. Tiden har nu gått och med tiden har ett beslut om sällskapets framtid sakta vuxit fram. Jag har mycket vånda, mycket funderande fram och tillbaka och obeslutsamhet kommit fram till att jag med omedelbar verkan väljer att lägga ned Annalisa Ericson Sällskapet. Huvudorsaken till det här beslutet är att jag fortfarande alltför starkt upplever att sällskapet är känslomässigt förknippat med min exhustru.

Jag vill tacka alla medlemmar som visade intresse för sällskapet under åren 2009-2011 och ett speciellt tack till er som deltog på konventet i september 2010 och gjorde det till en oförglömlig dag. Avslutningsvis vill jag påpeka att jag i en framtid eventuellt kommer att dyka upp i ett eller sammanhang som där minnet av Annalisa Ericson hedras.

För frågor kring beslutet om att lägga ned sällskapet går det bra att skriva till epostadressen: Annalisaericson@hotmail.se

Christer Gustafsson (fd Klingström)
Annalisa Ericson Sällskapet

Grosshandlare Lindberg
TOFS, Thor Odert Folke Sällskapet

mondeo
2012-02-19, 12:29
#1

Det var en tråkig nyhet.

Vi medlemmar tackar Christer för den fina insatts han gjort för att hedra Annalisa Ericsons minne.

Vi ska alla se till att Annalisa inte på något sätt blir bortglömd. Hon var ju en av de allra största stjärnorna under mycket lång tid.

"Birollsinnehavare"
Birollssällskapet "BIRA"

Upp till toppen