Etikettallmänt
Läst 4686 ggr
Lars-Olof
2015-02-12, 22:16

Strålande tider, härliga tider?

Så här beskriver författaren Lars Nilsson själv, syftet med sin uppsats.
Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för en nostalgisk blick. Hur material från dåtiden kan tas upp i nutid och på vilket sätt detta material, i detta fall film, förstås utifrån en nutida kontext

Jag ni får läsa själva helt enkelt. Klicka på den blå texten nedan.

Mycket nöje! Jo, jag menar det!

GUPEA: Strålande tider, härliga tider? Konsumtion av pilsnerfilmer och äldre svenska komiska filmer i en nutida kontext.

Grosshandlare Lindberg
TOFS, Thor Odert Folke Sällskapet

Upp till toppen