2006-02-24 15:45 #0 av: Kaj

I dagens nummer av Norrköpings Tidningar kan vi läsa en artikel om vårt nuvarande försvar och hur artikelns förfatare drar paraleller med Pilsnerfilmens beväringar. Här nämns storheter som Thor Modéen, Sickan Carlsson, Bullen Berglund