2008-07-05 22:49 #0 av: Lars-Olof

Systrar och bröder!

Nu har jag lagt till Ekmanssällskapet under fliken Länkar. 

Sällskapet verkar för att Gösta och Hasse Ekmans arv lever kvar och levandegöra dem.
"Vi vill sammanföra kunskap om dem, nyansera bilden av dem och utöka deras beundrarkrets."

Läs mer på Ekmanssällskapets hemsida.