2015-02-12 22:16 #0 av: Lars-Olof

Med undertiteln "Konsumtion av pilsnerfilmer och äldre svenska komiska filmer i en nutida kontext" har Lars Nilsson på University of Gothenburg färdigställt en etnologisk kandidatuppsats. Enligt min uppfattning är uppsatsen vederhäftig och läsvärd.

Så här beskriver författaren Lars Nilsson själv, syftet med sin uppsats.
Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för en nostalgisk blick. Hur material från dåtiden kan tas upp i nutid och på vilket sätt detta material, i detta fall film, förstås utifrån en nutida kontext...

Jag ni får läsa själva helt enkelt. Klicka på den blå texten nedan.

Mycket nöje! Jo, jag menar det!

GUPEA: Strålande tider, härliga tider? Konsumtion av pilsnerfilmer och äldre svenska komiska filmer i en nutida kontext.