2013-04-30 22:06 #0 av: Lars-Olof

På lördag 4 maj närvarar Blåsing Boys i Tutahult tillsammans med vokalissan Miss Reindeergarten Armémuseum, för att göra reklam för allsången på Mors Dag. Temat på allsången under Mors dag, söndag 26 maj, är passande nog ”beredskap”.

I helgen 4-5 maj mellan 11:00-14.00 arrangeras ”Täppan i beredskap” på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.

Under de stora krigen under 1900-talet så ansågs det vara varje Stockholmares plikt att hjälpa till med folkförsörjningen. Det var ont om mat och på alla platser i Stockholm som det gick odlade man på.

Plantering av Armémuseums stadsodling för barn. Tidsenligt klädda kolonister hjälper till att sätta plantor och så frön på Artillerigården framför Armémuseum. Det bjuds på surrogatkaffe och saft.