2012-11-20 22:57 #0 av: Lars-Olof

Efraim Zelin har gift sig med unga Edit Berggren och de startar på en bröllopsresa i bil, avvinkade av brudens föräldrar, foderhandlare Adrian Berggren och hans manhaftiga hustru Ida. Paret Efraim och Edit får fel på bilen och måste ta in på gästgivargård där alla rum är upptagna, men Edit får sova i städerskans rum och Efraim i portierens krypin bakom disken. Mitt i natten kommer städerskan insmygande...huvaligen, så börjar denna film...

Kan ni gissa vilka skådespelare som är med på bilden? Och från vilken film kommer scenen?

Pressreaktion Svensk filmografi

DN (C B-n): "Eljest måste jag bekänna min kompletta oförmåga att uppskatta den miljö i vilken hela denna karusell rullar runt: en moderniserad Trötte Teodors-värld av det slag som väl numera bara uppväcker leda, med gamla herrar hamnande hos balettflickor, äkta par som råka sova på fel dyschateller, toffelhjältar som får smisk, och ragator som söka pricka den äkta mannen med blomvaser, men i stället råka väta ner någon annan. Det är nattståndet öl alltsammans, om också serverat litet kvickare än vanligt. Här som så ofta annars i svensk film är det ytterst själva fantasin som man saknar. Kunde man åtminstone inte nå'n gång komma med några nya interiörer och några nya möbler? I svensk film bo ju allesammans som något slags funkiserade smådirektörer, och mobilierna känner man igen från film till film.

(svenskfilmdatabas.se)