2006-01-31 15:31 #0 av: Kaj

I den här artikeln kan du läsa vad den svenska versionen av wikipedia skriver om pilsnerfilm och dess innebörd

 

Pilsnerfilm är ett öknamn för en del svenska komedifilmer från 1930-talet. Begreppet myntades på ett protestmöte som Sveriges Författareförening höll i Stockholms Konserthus den 25 februari 1937 på temat "Svensk film - kultur eller kulturfara?". Öppningsanförandet hölls av Dagens Nyheters filmkritiker Carl Björkman:

Det ojämförligt mesta i denna svenska produktion är undermålig vara, intellektuellt undermålig, moraliskt undermålig, undermålig som smak och undermålig som uppbyggelse, ett enfaldigt andligt gods där grovheten och smaklösheten fira triumfer när filmerna inte komma med någon pretention, och där det flacka och fadda regerar när filmerna komma med pretention. Jag skärper avsiktligt formuleringen: svensk filmproduktion i detta nu har icke något av värde att ge svensk publik; för bildade svenska åskådare är den icke till någon glädje.

Den film som fick bära hundhuvudet för en rad av svenska komedifilmer från 1930-talet var Pensionat Paradiset med bl.a Thor Modéen. När filmen visades igen i början av 1940-talet hade man bytt ut namnet till Skärgårdkavaljerer.

En av de mest frekvent medverkande inom den svenska pilsnerfilmen var skådespelaren Erik "Bullen" Berglund, (jfr. Bullens pilsnerkorv.)

Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Pilsnerfilm

Relaterade länkar

Av: kaj

Datum för publicering

  • 2006-01-31